Skip to main content

Výjazdová ambulancia vo vašej komunite

| COMIN | aktuality

Občianske združenie EQUITA, o. z. v spolupráci so zdravotníckym poskytovateľom Merea, a. s., Medecins Du Monde (MDM) a s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici organizuje bezplatnú službu poskytnutia zdravotnej starostlivosti pre sociálne ohrozené (vylúčené) komunity vo vašej obci.

informácia v ukrajinskom jazyku

Vzájomná spolupráca organizácií podieľajúcich sa na tejto aktivite je zárukou kvalitne a presne podaných informácií o možnostiach dostupnosti k zdravotnej starostlivosti pre odídencov, azylových obyvateľov, či utečencov odchádzajúcich z Ukrajiny z dôvodu vojenského konfliktu, či sociálne ohrozené komunity, ako sú marginalizované rómske komunity, ľudia bez domova, či sociálne zdravotné strediská.

Cieľom tejto aktivity je zabezpečiť rýchle, efektívne a dostupné informácie o možnostiach prístupu k zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ako aj poskytnúť výjazdovou jednotkou neodkladnú zdravotnú starostlivosť pre akútnych, ale aj chronických pacientov prostredníctvom výjazdu priamo do vašej komunity.

Naše občianske združenie poskytuje tento druh asistencie:

 • Informácie o právach, službách a zdravotnícku osvetu
 • pri zabezpečení (napojenie sa) na miestnych lekárov
 • Bezplatné lekárske vyšetrenia, potvrdenia a odbery
 • V prípade potreby ukrajinsky hovoriaci detský a všeobecný lekár
 • Očkovanie a prevencia
 • Starostlivosť o ľudí, ktorí zažili násilie
 • Psychosociálna podpora a zvládanie stresu (od odborníkov)
 • Pomoc pri procese zabezpečovania vyšetrenia u špecialistu

Kto zabezpečuje poradenstvo, vyšetrenia, odbery, či potvrdenia?

Naše odborníčky v teréne, ktoré vystupujú ako kontaktná osoba pre každého, kto ich kontaktuje na nižšie uvedené telefónne čísla (e-mailové adresy). Na mieste vieme poskytnúť potrebné informácie, prípadne pomôcť nakontaktovať sa na zdravotníckeho pracovníka, ktorý v danom prípade vie pomôcť. V prípade komplexnejšieho problému je k dispozícií výjazdová jednotka (ambulancia) zo spoločnosti Merea, a. s., ktorá za určitých okolností poskytuje zdravotnú starostlivosť priamo na mieste.
Naše občianske združenie spolupracuje aj s erudovanými odborníkmi pre duševné zdravie, preto nás neváhajte kontaktovať aj v súvislosti s podozrením na prežitú psychickú traumu.

Čo bude nasledovať po výjazde?

Spolupráca jednotlivých aktérov je zárukou zabezpečenia starostlivosti aj po výjazde. Naše odborníčky v teréne sú k dispozícií aj na ďalšie konzultácie a pomoc k napojeniu sa na sieť lekárov, špecialistov.

Aké výhody sú spojené s poskytnutím ambulantnej starostlivosti?

 • Klienti sa dozvedia o možnostiach prístupu k zdravotnej starostlivosti
 • Klientom prostredníctvom výjazdu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť
 • Klientom bude poskytnutá odborná psychologická pomoc po prežití ťažkých životných situácií
 • Poskytnutá zdravotná starostlivosť je bezodkladná a bezplatná

Naše motto:

„Domov je súčasťou zdravotnej starostlivosti. Zdravie má domov.“

Pre viac informácií môžete kontaktovať:

Jarka Babjaková 0940 850 405

Mgr. Ela Adamecká 0907 166 233

Mgr. Barbora Tulpíková 0918 741 311