skenfrdeuk

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022

| COMIN

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Detský fond OSN (UNICEF) a Medzinárodná federácia Červeného kríža (IFRC) poskytovali krátkodobú prechodnú finančnú pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu pri uspokojovaní základných životných podmienok pri ich pobyte na Slovensku od 01.05.2022 do 31.08.2022.

informácia v ukrajinskom jazyku

Ak vám medzinárodné organizácie poskytnú finančnú podporu poslednýkrát v septembri 2022 je potrebné, aby ste sa v priebehu mesiaca september 2022, najneskôr do 07.10.222 osobne dostavili na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta Vášho pobytu na území SR za účelom poskytovania pomoci v hmotnej núdzi pre Vás a Vašich rodinných príslušníkov.

Zoznam úradov a ich adresy nájdete tu: https://www.upsvr.gov.sk/.

Čo si mám priniesť na ÚPSVR?

  • preukaz odídenca Vás a Vašich rodinných príslušníkov

Bližšie informácie nájdete na: Hmotná núdza > ÚPSVaR (gov.sk)

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk