Skip to main content

Mobilná ambulancia v Nitre štvrtýkrát

| COMIN | aktuality

Pokračujeme v poskytovaní zdravotnej starostlivosti ľudom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Kontaktné miesto pre cudzincov COMIN v spolupráci so združením Equita (lekári bez hraníc) a úradom verejného zdravotníctva v Nitre pravidelne organizuje výjazdy mobilnej ambulancie. 16.11.2022 sa uskutočnil ďalší, už štvrtý výjazd, pri ktorom bola poskytnutá kvalitná zdravotná starostlivosť odídencom z Ukrajiny, ktorí túto pomoc veľmi potrebujú a veľmi si ju vážia.

Na stránke www.ukrajina.comin.sk pravidelne informujeme o uskutočnených výjazdoch. O najbližšom termíne výjazdu mobilnej ambulancie sa môžete dozvedieť v našom centre na Cintorínskej 5 alebo v pracovných dňoch na telefónnom čísle 0947 912 575 v čase od 8:00 do 16:00 hodiny.

 

niekoľko fotografií zo 4. výjazdu ambulancie

top