skenfrdeuk

Stretnutie pre cudzincov, cudzinky a zamestnancov a zamestnankyne samosprávy

| COMIN | aktuality

V piatok, 2. decembra 2022 sa v čase od 12:30 do 14:00 v kontaktnom mieste COMIN uskutočnilo stretnutie pre cudzincov, cudzinky a zamestnancov a zamestnankyne samosprávy. Stretnutie bolo organizované v rámci projektu Ligy za ľudské práva zameraného na prevenciu xenofóbie, rasizmu a nenávisti voči ľuďom s migračnou skúsenosťou na Slovensku a v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

Cieľom stretnutia bolo:

  • informovať o právach osôb, ktoré sa stali alebo stanú obeťami trestných činov z nenávisti,
  • informovať o právach obetí obchodovania s ľuďmi, o právach obetí vojnových zločinov a svedkov týchto zločinov, ktorí sa rozhodnú vypovedať, ako aj o prebiehajúcom vyšetrovaní vojnových zločinov.

Liga za ľudské práva už dlhodobo vníma potrebu posilniť postavenie cudzincov a cudziniek žijúcich na Slovensku, obetí nenávistných trestných činov a obetí obchodovania s ľuďmi, ktorými sa cudzinci vrátane Ukrajincov na Slovensku často stávajú, ako aj obetí a svedkov vojnových zločinov prítomných na Slovensku medzi vysídleným ukrajinským obyvateľstvom.

Stretnutie viedli právnici Ligy za ľudské práva a online sa pripojila aj expertka na problematiku obchodovania s ľuďmi, právnička Alexandra Malangone.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk