skenfrdeuk

Väčšina detí z Ukrajiny v Nitre nemá v súčasnosti kde študovať

| Iryna Stehostenko | aktuality

K 1. decembru 2022 bolo v nitrianskych školách oficiálne zapísaných 487 ukrajinských detí so štatútom utečenca.

Viac ako 300 z nich (82%) ale v nitrianskych školách študovať nemôže pre nedostatok miesta. Preto tieto deti študovali online s vyučovaním priamo z Ukrajiny.

informácia v ukrajinskom jazyku

Od 7. novembra, keď sa začalo bombardovanie ukrajinskej infraštruktúry je elektrina dodávaná obyvateľom iba 5 hodín denne

Vzhľadom na túto situáciu so zásobovaním elektrinou, zložitú situáciu ukrajinských učiteľov, aj celkový systém online vzdelávania ukrajinských detí aktuálne viac menej nefunguje. Prázdniny pre školákov na Ukrajine boli tento rok aj z týchto dôvodov naplánované na obdobie od 23. 12. 2022 až do 27. 01. 2023.

V súčasnosti teda máme v Nitre viac ako 300 ukrajinských detí, ktoré sa neučia ani v ukrajinských, ani v slovenských školách.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vidíme potrebu pomôcť so vzdelávaním v kontaktnom mieste COMIN:

  1. výučba detí, ktoré nechodia do slovenskej školy a nemajú online vzdelávanie na Ukrajine,
  2. výučba detí, ktoré chodia do slovenskej školy a nemajú možnosť študovať online z Ukrajiny, no môžu si v COMINE spoločne robiť domáce úlohy zo slovenských a ukrajinských škôl, komunikovať.

Vzdelávanie budú vykonávať dobrovoľníci, ktorí pracovali ako učitelia na Ukrajine a teraz sa fyzicky nachádzajú v Nitre.

Reportáž k téme z 9. januára 2023

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk