Ohlasovanie vojnových zločinov

| COMIN | aktuality

Ak ste utiekli pred vojnou, vaše informácie môžu byť veľmi dôležité. Slovensko je jednou z krajín, ktoré sa zapojili do vyšetrovania vojnových zločinov spáchaných na Ukrajine. COMIN centrum je jedným z miest, ktoré môžete priamo kontaktovať za účelom nahlásenia spáchaných vojnových zločinov.

Čo je vojnový zločin?

Vojnový zločin je čin spáchaný v ozbrojenom konflikte v rozpore so základnými pravidlami vedenia vojny v medzinárodnom práve. Príkladmi takýchto činov sú zabíjanie civilistovzabíjanie vojnových zajatcov, mučenie, sexuálne útoky, branie rukojemníkov, využívanie detí ako vojakov, rozsiahle drancovanie alebo ničenie majetku, útoky na civilistov a používanie chemických zbraní.

Ďalšie informácie a materiály nájdete na tomto mieste...