skenfrdeuk

Poďme do školy

| Iryna Stehostenko | aktuality

16. januára otvoril COMIN svoje brány deťom z Ukrajiny s programom školskej prípravy „Idem do školy“. 20 detí vo veku 5-6 rokov sa vydalo na cestu za poznaním. Veď v septembri 2023 ich budú čakať v školách v laviciach prvého ročníka.

informácia v ukrajinskom jazyku

PRIHLÁŠKA / ЗАЯВКА

Plán vzdelávania je zostavený tak, aby deti získali vedomosti a odbornú prípravu, ktoré im umožnia chodiť do školy na Ukrajine alebo na Slovensku podľa rozhodnutia rodičov. Práve pre deti, ktoré navštevujú program „Chodím do školy“, budú zabezpečené miesta v nitrianskych školách.

Pýtate sa: „Čo sa deti učia“?

Na hodinách prípravy do školy sa žiaci učia vnútornej organizácii, sústredenosti, pozornosti a usilovnosti, hodnotia svoju prácu a plánujú si čas.

Rozvíjajú si reč, učia sa ukrajinský, slovenský a anglický jazyk, matematiku a spoznávajú svet.

Deti sa učia každý deň od 9:00 do 12:00, majú veľa pohybu a hier.

Ak máte záujem o program pre svoje dieťa, nestrácajte čas! Kontaktujte nás práve teraz, otvorili sme zápis do skupiny „Idem do školy“ v čase 13:00 - 15:00.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk