Skip to main content

Cez Slovensko iba prechádzajú

| Niki | aktuality

Migranti sú aktuálne témou nielen u najvyšších predstaviteľov našej krajiny, ale aj u nás v Nitre. V súvislosti s migračnou vlnou, zväčša občanov Sýrie či Afganistanu, majú Nitrania zvýšený pocit nekomfortu a ohrozenia bezpečnosti.

Problémom je registrácia na cudzineckej polícii tých, ktorý boli pri prekročení slovensko-maďarskej hranice zadržaní. Keďže oddelenie cudzineckej polície v Nových Zámkoch nápor migrantov nezvládala, vypomáha druhé takéto oddelenie v kraji. Migrantov, ktorých je približne 300 denne, na cudzineckej polícii zaregistrujú a odoberú im odtlačky. Následne dostanú potvrdenie na zotrvanie, s ktorým sa môžu voľne pohybovať. Na našom území však zotrvávajú iba pár hodín, kým po nich nepríde odvoz a pokračujú ďalej na západ. „Koordináciu vybavovania migrantov zabezpečuje Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre a ich prevoz na pracoviská cudzineckej polície Centrum podpory v Nitre a Zbor väzenskej a justičnej stráže v Nitre. Počas dní, kedy je najväčší nápor migrantov na oddelenia cudzineckej polície, zabezpečujeme verejný poriadok v blízkosti oddelení cudzineckej polície vo zvýšenej miere,“ povedala na margo aktuálnej situácie Renáta Čuháková, vedúca odd. komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre.

Kriminalita nestúpla

Hoci linky štátnej aj mestskej polície zvonia častejšie, migranti sa na území Nitry nedopúšťajú žiadnej nekalej činnosti. „Polícia neeviduje žiadne protiprávne konanie migrantov, ani konflikty s miestnym obyvateľstvom,“ uviedla Renáta Čuháková. Pred časom zostávali po migrantoch napr. kartóny, na ktorých ležali, teraz si väčšinou po sebe odpadky upracú. Na všetko dozerá štátna polícia a armáda. „Polícia dohliada na verejný poriadok v dotknutých lokalitách v spolupráci s mestskou políciou,“ dodala Čuháková. Mesto Nitra, aby sa zamedzilo pohybu migrantov, pre nich vyhradila pozemok na obratisku autobusov na Rázusovej ulici. Sú tam umiestnené mobilné toalety a cez Slovenskú humanitnú radu, Slovenský červený kríž a UNICEF požiadalo aj o pitný režim či hygienické potreby. Tie majú k dispozícii policajné hliadky a ak sú medzi migrantmi ženy či deti, ktoré ich potrebujú, poskytnú im ich.

Treba riešenie štátu

Situáciu má mesto Nitra pod kontrolou, no upozorňuje, že ju treba riešiť koncepčne. Ako prvé na Slovensku adresovalo cez Úniu miest Slovenska premiérovi list, v ktorom ho vyzvalo na urýchlené kroky. Na začiatok by stačilo, aby registrácia neprebiehala v obytných zónach a zbytočne nevyvolávala v miestnych obyvateľoch pocit diskomfortu.

 
top