Skip to main content

Celoštátna konferencia pod názvom „Na spolupráci záleží“

| COMIN

V dňoch 7. až 9. novembra 2022 sa zástupcovia kontaktného miesta COMIN zúčastnili Stupavskej konferencie, ktorá tento rok niesla podtitul „Na spolupráci záleží“. Zišlo sa na nej asi 200 zástupcov z prostredia mimovládnych organizácií a občianskej spoločnosti  z celého Slovenska.

Hlavnými témami konferencie boli predovšetkým:

  • spolupráca mimovládnych organizácií a štátnych inštitúcií v oblasti ďalšieho rozvoja občianskej spoločnosti,
  • modely financovania MNO,
  • dobrovoľníctvo v čase krízy,
  • kultúrne vojny a občianska spoločnosť,
  • participácia zástupcov MNO a dialóg so štátom,
  • prínosy a rola MNO v čase krízy,
  • nové programovacie obdobie – program Slovensko a priestor pre MNO.

Podrobné informácie a výstupy z konferencie si môžete prečítať v článku na stránke Ministerstva vnútra tu:

zobraziť článok

top