skenfrdeuk

COMIN life 2022 💖 Життя COMIN 2022 💖 COMIN život 2022

| Mariia Markiv

Ďakujeme  💖 našim dobrovoľníkom za skvelú spoluprácu v roku 2022. Ďakujeme Marii za prípravu tohto milého videa plného spomienok aj na milé zážitky a oddych medzi plným pracovným nasadením.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk