skenfrdeuk

Naši partneri


Poskytujeme granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporujeme verejnoprospešné aktivity.
Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Slovenská humanitná rada
Dlhodobo realizuje rôzne projekty zamerané na pomoc cudzincom žiadajúcim o medzinárodnú ochranu a na ich integráciu.
Spolupracuje s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingova 35
811 09 Bratislava

IOM podporuje humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým.

Global Chalenges Local Solutions (GCLS) - "Funded by the C.S. Mott Foundation under the Global Challenges Local Solutions Program run by the Academy for the Development of Philanthropy in Poland". Community services and programs of social inclusion for Ukrainian war migrants in Nitra.

Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.
Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Spoločnosť Daubert Cromwell patrí k celosvetovým lídrom vo výrobe a poskytovaní najefektívnejších a najznámejších inhibítorov korózie. Komunitné centrum podporuje materiálnou pomocou.

Inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Divadlo v Nitre pôsobí od roku 1949, podľa Andreja Bagara sa volá od roku 1979. Od roku 1992 hráva v jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku.
Našim poslaním je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb.

O.Z. na pomoc ľuďom v hmotnej núdzi, Mestská tržnica Nitra.

Priestor pre DOMOFÁKOV aj pre všetkých návštevníkov, ktorí milujú kreatívne vyjadrenie v rôznych formách. Miesto, kde radi prídete tvoriť, vyrábať, učiť sa, stretnúť spriaznené duše alebo sa zabaviť sami, s priateľmi, rodinou či klientami.

Naším cieľom je systematicky prispievať k vytváraniu prostredia, kde sa každý človek môže cítiť ako hodnotná a rešpektovaná bytosť. Naša práca vychádza z ľudskoprávnych princípov, akými sú rešpektovanie dôstojnosti každého človeka a rozmanitosti spoločnosti.

Centrum pre rodinu – Nitra je občianskym združením, ktorého poslaním je podpora rodiny založenej manželstvom muža a ženy. Sme presvedčení, že hoci  sme všetci členmi veľkej ľudskej rodiny, každý z nás potrebuje cítiť teplo tej svojej.

Preklady, úradné preklady a tlmočenie poskytujeme od roku 1997, prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov, vrátane ukrajinského a ruského.
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty

Cieľom Ligy za duševné zdravie je aktívna podpora duševného zdravia.

Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Rázusova 7
949 01 Nitra

Sme nezisková organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o dobrovoľníctve, sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov.

Medzinárodný výbor Červeného kríža

Rýchle nasadenie na Slovensku

We are For Good. Forever. What do you care about? We care about it too! No matter what you’re passionate about you can support it through The Winnipeg Foundation.

“I have decided to create an entity for charitable purposes.”

THOMAS SILL

Moderná filantropia nie je o rozdávaní peňazí alebo prezentovaní hotových riešení. Inšpiruje vás konať a zmeniť svoje životné postoje. Toto je svet, ktorý pomáhame budovať.

Rotary International je medzinárodné združenie organizácií, ktorej cieľom je združovať obchodníkov a vedúce osobnosti na poskytovanie humanitárnych služieb, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach a pomáhať budovať dobrú vôľu a mier vo svete.

Rotary International je medzinárodné združenie organizácií, ktorej cieľom je združovať obchodníkov a vedúce osobnosti na poskytovanie humanitárnych služieb, podporovať vysoké etické štandardy vo všetkých povolaniach a pomáhať budovať dobrú vôľu a mier vo svete.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Evanjelická DIAKONIA ECAV na Slovensku je neštátna – cirkevná organizácia, ktorú zriadila Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku.  V rámci svojej činnosti a pôsobnosti sa zaoberá sociálno-diakonickou prácou, humanitárnou a rozvojovou pomocou, zdravotníckou starostlivosťou, prevenciou...

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk