skenfrdeuk

Naši partneri


Poskytujeme granty aktívnym obyvateľom a organizáciám v nitrianskom kraji a prostredníctvom grantových programov podporujeme verejnoprospešné aktivity.
Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.
Víziou Mareeny je Slovensko, ktoré je bezpečným a dôstojným domovom pre všetkých bez ohľadu na národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť.
Preklady, úradné preklady a tlmočenie poskytujeme od roku 1997, prekladáme do a z viac ako 40 svetových jazykov, vrátane ukrajinského a ruského.

Priestor pre DOMOFÁKOV aj pre všetkých návštevníkov, ktorí milujú kreatívne vyjadrenie v rôznych formách. Miesto, kde radi prídete tvoriť, vyrábať, učiť sa, stretnúť spriaznené duše alebo sa zabaviť sami, s priateľmi, rodinou či klientami.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko, n.o. pomáha týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia.
Sme nezisková organizácia, ktorej hlavnou myšlienkou je šíriť povedomie o dobrovoľníctve, sústavne sa venujeme náboru dobrovoľníkov.

Slovenská humanitná rada
Dlhodobo realizuje rôzne projekty zamerané na pomoc cudzincom žiadajúcim o medzinárodnú ochranu a na ich integráciu.
Spolupracuje s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov UNHCR.

Inštitúcia s právnou subjektivitou, zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom, venuje sa amatérskej kultúre. Územne pôsobí v okresoch Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce.

Našim poslaním je poskytovať charitatívne, sociálne, zdravotnícke, výchovno-vzdelávacie programy v oblasti sociálnych služieb.
Oddelenie cudzineckej polície PZ Nitra
Kalvárska 2
949 01 Nitra
Štefánikova tr. 88
949 01 Nitra

Povolenie na zamestnávanie cudzincov, informačné karty

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingova 35
811 09 Bratislava

IOM podporuje humánnu a riadenú migráciu, ktorá prináša prospech všetkým.

Medzinárodný výbor Červeného kríža

Rýchle nasadenie na Slovensku

Divadlo v Nitre pôsobí od roku 1949, podľa Andreja Bagara sa volá od roku 1979. Od roku 1992 hráva v jednej z najväčších a najmodernejších divadelných budov na Slovensku.

Spoločnosť Daubert Cromwell patrí k celosvetovým lídrom vo výrobe a poskytovaní najefektívnejších a najznámejších inhibítorov korózie. Komunitné centrum podporuje materiálnou pomocou.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk