skenfrdeuk

Služby COMIN


Informačno-poradenské služby

Informácie a poradenstvo poskytujeme cudzincom v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, psychologickou pomocou, vzdelávaním, zamestnaním, sociálnou pomocou, voľnočasovými aktivitami a ďalšími potrebami súvisiacimi s ich životom a integráciou v Nitre.

Právne služby

Právne poradenstvo pre cudzincov a odídencov z Ukrajiny zahŕňa poradenstvo v oblasti pobytu, ubytovania, zamestnania, sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania a iných oblastiach života na Slovensku. Konzultácie poskytujeme bezplatne v slovenskom a ukrajinskom jazyku.

Asistenčné služby

V rámci mesta Nitra poskytujeme odídencom z Ukrajiny asistenčné služby prostredníctvom kultúrnych mediátorov a sociálnych pracovníkov pri riešení rôznych životných situácii a problémov, súvisiacich s ich integráciou a životom na Slovensku. Asistenčná služba zahŕňa aj poskytovanie materiálnej a potravinovej pomoci. Asistenčné služby poskytujeme aj verejným a súkromným inštitúciám, zariadeniam, školám a iným subjektom, ktoré prichádzajú do styku s cudzincami.     

Súčasťou asistenčných služieb je detský kútik, kde sa môžu mamičky bezpečne postarať o svoje bábätká, nakŕmiť ich a prebaliť. Pokiaľ si potrebujú niečo vybaviť, môžu ich nechať na krátky čas (do 3 hodín) v starostlivosti našej pracovníčky. Detský kútik je vhodný pre všetky vekové kategórie detí, ktoré si môžu na určitý čas v príjemnom prostredí posedieť, porobiť si domáce úlohy, alebo si zahrať spoločenské hry s priateľmi, prečítať si dobrú knižku, prípadne si vyhľadať informácie na internete.

Detský kútik môže samozrejme slúžiť aj na krátkodobý oddych ako pre deti tak aj pre rodičov a starých rodičov.

Otváracie hodiny:

 Pondelok 08:00 - 16:00
 Utorok 08:00 - 16:00
 Streda 08:00 - 16:00
 Štvrtok 08:00 - 16:00
 Piatok 08:00 - 16:00
© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk