Informačné a poradenské služby

Informácie a poradenstvo poskytujeme cudzincom v súvislosti so zdravotnou starostlivosťou, psychologickou pomocou, vzdelávaním, zamestnaním, sociálnou pomocou, voľnočasovými aktivitami a ďalšími potrebami súvisiacimi s ich životom a integráciou v Nitre.

Asistenčné služby

V rámci mesta Nitra poskytujeme odídencom z Ukrajiny asistenčné služby prostredníctvom kultúrnych mediátorov a sociálnych pracovníkov pri riešení rôznych životných situácii a problémov, súvisiacich s ich integráciou a životom na Slovensku. Asistenčná služba zahŕňa aj poskytovanie materiálnej a potravinovej pomoci. Asistenčné služby poskytujeme aj verejným a súkromným inštitúciám, zariadeniam, školám a iným subjektom, ktoré prichádzajú do styku s cudzincami.     

Súčasťou asistenčných služieb je detský kútik, kde sa môžu mamičky bezpečne postarať o svoje bábätká, nakŕmiť ich a prebaliť. Pokiaľ si potrebujú niečo vybaviť, môžu ich nechať na krátky čas (do 3 hodín) v starostlivosti našej pracovníčky. Detský kútik je vhodný pre všetky vekové kategórie detí, ktoré si môžu na určitý čas v príjemnom prostredí posedieť, porobiť si domáce úlohy, alebo si zahrať spoločenské hry s priateľmi, prečítať si dobrú knižku, prípadne si vyhľadať informácie na internete.

Právne poradenstvo

V COMIN centre poskytujeme právne poradenstvo odídencom z Ukrajiny a všetkým cudzincom žijúcim v Nitre a okolí.

  • Cudzinci sa nás môžu obrátiť s otázkami poskytovania dočasného útočiska, pobytu na území Slovenskej republiky, ubytovania, zamestnania, sociálnej pomoci, zdravotnej starostlivosti, vzdelávania, udelenia občianstva, začatia podnikania, ako aj iných oblastí života na Slovensku;
  • venujeme sa problematike maloletých bez sprievodu;
  • spolupracujeme s Národnou kriminálnou agentúrou pri odhaľovaní vojnových zločinov spáchaných počas vojny na Ukrajine;
  • spolupracujeme s regionálnou kanceláriou Centra právnej pomoci v Nitre pri zabezpečení zastupovania klientov pred súdom.

Konzultácie poskytujeme bezplatne v slovenskom a ukrajinskom jazyku, osobne, emailom aj telefonicky. Pred návštevou COMIN centra odporúčame kontaktovať nás telefonicky a objednať sa na konzultáciu.

rýchle kontakty právne poradenstvo

dokumenty na stiahnutie

Detský kútik

Detský kútik je priestor pre deti v COMINe, ktorý je pripravený prijať každé dieťa, podporiť ho, poskytnúť mu potrebnú pomoc a ochranu. Priestor je prístupný aj pre matky s malými deťmi. Priestor pre deti funguje podľa rozvrhu centra COMIN, od pondelka do piatka.

Otváracie hodiny detského kútika:

 Pondelok 08:00 - 17:00
 Utorok 08:00 - 17:00
 Streda 08:00 - 17:00
 Štvrtok 08:00 - 17:00
 Piatok 08:00 - 17:00


V „detskom kútiku“ sa každý deň konajú špeciálne rozvojové aktivity pre deti:

informácia v ukrajinskom jazyku

Niekoľko fotografií z detského kútika

(kliknite pre zväčšenie)


Program „Chodím do školy“

Vzdelávací program „Idem do školy“ je určený pre ukrajinské deti vo veku 5-7 rokov, ktoré pôjdu do prvej triedy v roku 2023. Termín štúdia je 16.01.2023-31.08.2023. Cieľom programu je pripraviť dieťa na školu.

Špeciálny program školskej prípravy je navrhnutý tak, aby si deti mohli vybrať, či budú študovať v ukrajinskej alebo slovenskej škole. Deti sa počas hry naučia ukrajinský a slovenský jazyk, matematiku, pochopenie základných vecí.

Deti dostávajú všetky potrebné materiály na učenie. Výučba prebieha v Nitre. Počet miest v skupine je maximálne 10 detí na skupinu.