Skip to main content

COMIN sa prezentoval na študentskom podujatí Erasmus Village

| Mariia Markiv

23. novembra 2022 v priestoroch pod Aulou SPU prebiehalo podujatie Erasmus Village 2022. Už tradične je súčasťou Študentských dní nitrianskych univerzít. Organizačne ho pripravila Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov SPU v Nitre, spoluorganizátorom bolo Mesto Nitra. Počas podujatia sa zahraniční študenti študujúci na SPU v rámci programu Erasmus+ podelili o zaujímavé informácie a vlastné skúsenosti so štúdiom a životom v zahraničí. Záujemcovia o štúdium, ako aj ostatní návštevníci podujatia mali možnosť zoznámiť sa s kultúrou zastúpených krajín, ich tradíciami, krojmi a ochutnať ich tradičné jedlá. Na podujatí študenti zastupovali krajiny ako Grécko, Poľsko, Španielsko, Turecko, Francúzsko a Srbsko.

Na stretnutí sa zúčastnili aj zástupcovia COMIN centra, naše študentky z Ukrajiny, Mariia Markiv a Yulia Godneva. Dievčatá reprezentovali centrum ako kontaktné miesto pre všetkých cudzincov prichádzajúcich a žijúcich v Nitre. V našom centre poskytujeme informačno-poradenské, asistenčné a právne služby. Ukázalo sa, že mnohí študenti nevedia, že takéto centrum existuje. Dievčatá sa aktívne podieľali na zoznamovaní sa s ostatnými študentmi a šírení informácií o COMINE, pretože študenti často čelia problémom a nevedia, na koho sa obrátiť o pomoc. Na záver podujatia zahraniční študenti zanechali v mene svojej krajiny pozdravy pre COMIN a prisľúbili, že nás navštívia.

top