Skip to main content

Výlet do Topoľčianok s Rotary Clubom Nitra

| COMIN

Členovia Rotary Club Nitra sa aktívne zapojili do pomoci Ukrajine, prostredníctvom dvoch aktivít. V rámci Nitry finančne podporili nákup nábytku do Kontaktného miesta pre cudzincov COMIN a pre ukrajinských študentov a pracovníkov, ktorí od začiatku vojnového konfliktu na Ukrajine pomáhajú v Kontaktnom mieste pre cudzincov COMIN v Nitre zorganizovali 25. novembra 2022 výlet do Topoľčianok. V Topoľčiankach si mohli pozrieť národný žrebčín, zámockú záhradu a prehliadku vinárskeho závodu, ktorý svoje výrobky predáva pod ochrannou známkou „Château Topoľčianky“. Výlet úspešne zakončili spoločnou večerou v príjemnej spoločnosti členov Rotary Club Nitra. Celý ukrajinsko-slovenský večer sa niesol v duchu porozumenia, priateľstva a v nádeji na lepšie časy.

top