Skip to main content

COMIN life 2022 💖 Життя COMIN 2022 💖 COMIN život 2022

| Mariia Markiv

Ďakujeme  💖 našim dobrovoľníkom za skvelú spoluprácu v roku 2022. Ďakujeme Marii za prípravu tohto milého videa plného spomienok aj na milé zážitky a oddych medzi plným pracovným nasadením.

top