skenfrdeuk
  • úvod
  • základné potreby
  • balíky pomoci na Ukrajinu

Balíky pomoci na Ukrajinu


Slovenská pošta zašle balíky s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajinu zadarmo.

Slovenská pošta od 23. marca 2022 poskytuje možnosť bezplatne zaslať balík s humanitárnou pomocou na konkrétnu adresu na Ukrajine. Ukrajinská pošta prisľúbila prioritné doručovanie takýchto zásielok.

Balíky humanitárnej pomoci adresované konkrétnym adresátom na území Ukrajiny možno podávať vo všetkých pobočkách Slovenskej pošty na celom Slovensku. Správne zabalené zásielky s maximálnou hmotnosťou 5 kg musia byť viditeľne označené poznámkou „HUMANITARIAN AID“ na adresnej strane balíka. Maximálna hodnota tovaru v zásielke je 50 Eur. Obsahom zásielky môže byť len humanitárna pomoc: trvanlivé potraviny, lieky a zdravotnícky materiál, potraviny, oblečenie, hygienické potreby... V balíkoch nemožno posielať alkohol, zbrane, pyrotechniku či horľavé látky.

Pri podávaní balíka odosielateľ vyplní sprievodku, ktorá je zároveň colným vyhlásením. V nej uvedie, že zásielka je „darček“, a aj hodnotu darčeka (do 50 €). Pri podávaní balíka cez elektronický podací hárok odosielateľ zvolí možnosť „v hotovosti“ a „úhrada pri podaji“, a tak zabezpečí bezplatné prijatie balíka na pošte.

Obalový materiál (škatule rozličných veľkostí, baliaci papier, motúz a pod.) možno zakúpiť na každej pošte.

Slovenská pošta nezodpovedá za stratu, poškodenie a nedodržanie lehôt prepravy tohto typu balíkov vzhľadom na komplikovanú situáciu na Ukrajine.

zdroj: Slovenská pošta, 23.3.2022 (tlačová správa)


zobraziť tlačovú správu (PDF)

zobraziť informácie na facebooku

zdroj obrázku: facebook Slovenská pošta

aktualizované: 25.03.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Slovenská pošta


zobraziť viac informácií

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila verejnú zbierku na pomoc pre Ukrajincov, ktorí žijú v našom meste.

Váš dar pomôže rýchlo a cielene reagovať na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí sa rozhodnú ostať v našom meste.

O použití darovaných prostriedkov vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom Facebooku, web stránok www.nkn.sk, www.nitra.sk ako aj na stránkach www.ukrajina.comin.sk.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk