skenfrdeuk
 • úvod
 • základné potreby
 • sociálna pomoc

sociálna pomoc


Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny

Dávka v hmotnej núdzi, ktorú zatiaľ vyplácal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny je aktuálne nahradená medzinárodnou finančniu pomocou (UNHCR).

UNHCR sa nachádza vo veľkokapacitnom centre v Nitre, Akademická 4.

Od 2. do 15. mája UNHCR zaregistruje iba tých, ktorí požiadajú o dočasné útočisko vo veľkokapacitnom centre v Nitre v ten istý deň a okamžite sa dostavia na pult UNHCR/MPSVR, aby sa prihlásili na priamu finančnú pomoc.

Všetci ostatní, ktorí už požiadali o dočasné útočisko a NIE SÚ už zaregistrovaní na MPSVR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny) pre hmotnú núdzu, si môžu dohodnúť stretnutie on-line, aby sa vrátili do najbližšieho Registračného centra a zapísali sa neskôr. Po prihlásení sa na on-line stretnutie im bude zaslaná SMS s informáciou o čase a dátume ich stretnutia s UNHCR.

QR KÓD NA PRIHLÁSENIE ONLINE

zobraziť stránky

Ak ste sa už prihlásili na podporu v hmotnej núdzi, nie je potrebné sa registrovať v UNHCR. Hotovosť za jún, júl a august poskytne namiesto MPSVR UNHCR/UNICEF. MPSVR nám za týmto účelom poskytne vaše údaje.

Úradné hodiny UNHCR

 Pondelok 08:00 - 15:30
 Utorok 08:00 - 15:30
 Streda 08:00 - 15:30
 Štvrtok 08:00 - 15:30
 Piatok 08:00 - 15:30

Časté otázky o priamej hotovostnej platbe UNHCR na Slovensku

questions and answers in English

Kedy sa UNHCR prihlasuje na núdzovú finančnú pomoc v registračných centrách?

 • UNHCR zosúlaďuje pracovný čas s pracovníkmi MPSVR (UPSVR) a bude prítomný v týchto časoch: od 08:00 do 15:30

Kto sa UNHCR zapisuje do registračných centier?

 • Od 2. do 15. mája UNHCR zaregistruje iba tých, ktorí požiadajú o dočasnú ochranu v Registračných centrách v ten istý deň a okamžite sa dostavia na pult UNHCR/MPSVR, aby sa prihlásili na núdzovú finančnú pomoc.
 • Všetci ostatní, ktorí už požiadali o dočasnú ochranu a NIE SÚ už zaregistrovaní na MPSVR pre hmotnú núdzu, si môžu dohodnúť stretnutie on-line, aby sa vrátili do najbližšieho Registračného centra a zapísali sa neskôr. Po prihlásení sa na on-line stretnutie im bude zaslaná SMS s informáciou o čase a dátume ich stretnutia s UNHCR.

UNHCR a UNICEF podporujú peňažnú pomoc tým, ktorí sú zaregistrovaní UNHCR. Kto má nárok na núdzovú hotovostnú pomoc UNHCR/UNICEF?

 • Ukrajinci, ktorí požiadali o dočasnú ochranu alebo azyl a prišli po 24. februári, ktorí sú nezamestnaní a žiadajú o pomoc. Poznámka: Ak je niekto z vašej rodiny zamestnaný, vaša rodina nemá nárok na núdzovú peňažnú pomoc.
 • Ukrajinskí držitelia nedočasnej ochrany so zdravotným postihnutím

Kto musí byť prítomný pri zápise?

 • Pri zápise do UNHCR musí byť prítomná celá rodina, keďže UNHCR preberá informácie o každom jednotlivcovi a musí ich vidieť osobne, všetkých spolu.

Prihlásil som sa na MPSVR/UPSVR na dávky v hmotnej núdzi, môžem sa prihlásiť na UNHCR na núdzovú peňažnú pomoc?

 • NIE. Ak ste sa už prihlásili na podporu v hmotnej núdzi, nie je potrebné sa registrovať v UNHCR. Hotovosť za jún, júl a august poskytne namiesto MPSVR UNHCR/UNICEF. MPSVR nám za týmto účelom poskytne vaše údaje.
 • UNHCR skontroluje na MPSVR, či už nie ste zaregistrovaný na získanie hotovosti v hmotnej núdzi. Na rodinu bude platiť len jedna platba mesačne.

Dostal som platobnú kartu od Slovenského Červeného kríža, môžem sa tiež prihlásiť do UNHCR na núdzovú hotovostnú pomoc?

 • NIE. Ak ste sa už zaregistrovali alebo dostávate hotovosť od Slovenského Červeného kríža, nemáte nárok na prijímanie hotovosti od UNHCR.
 • UNHCR a Slovenský Červený kríž si budú navzájom zdieľať informácie o tom, kto sa prihlásil, aby sa zabezpečilo, že žiadna rodina nebude zaregistrovaná s oboma. Ak ste zapísaní v oboch, budete vyradení zo zoznamu UNHCR.
 • Na rodinu bude platiť iba jedna platba mesačne.

Potrebujem na prijímanie hotovosti od UNHCR/UNICEF svoje vlastné mobilné číslo?

 • Áno. Každá domácnosť, ktorá sa uchádza o pomoc, potrebuje jedinečné telefónne číslo, aby mohla dostávať informácie o finančnej pomoci poskytovanej UNHCR. Ak ste 1-člennou domácnosťou, potrebujete jedinečné telefónne číslo, nemôžete použiť telefónne číslo niekoho iného, pretože na tento telefón budú odoslané informácie o tom, ako získať finančnú pomoc.
 • Slovenské SIM karty sú bezplatné a dostupné v Registračných centrách – všetkým odporúčame získať slovenskú SIM.

Koľko núdzovej hotovostnej pomoci poskytuje program?

 • Ak máte nárok, každý mesiac dostanete stanovenú sumu EUR. Táto suma bude vypočítaná na základe počtu členov vašej rodiny a ich veku podľa nižšie uvedenej tabuľky až do maximálnej výšky 380 eur mesačne stanovenej vládou SR.
 • Suma na jednotlivca za mesiac:
  dospelí 18 a viac rokov
80,00 € 
  dieťa (dojča a batoľa) < 3 roky 160,00 € 
  dieťa od 3+ rokov do < 18 rokov 60,00 € 

Poznámka: Stanovená suma pre každého člena rodiny bola dohodnutá s vládou a bude rovnaká pre všetkých ľudí zaradených do programu núdzovej peňažnej pomoci, aj keď ju dostávajú od rôznych organizácií. Ak dostávate inú sumu ako iná rodina v tom istom programe, je to len preto, že ich rodinné zloženie je odlišné. Pre rodiny s členom so zdravotným postihnutím môže byť možné získať ďalšiu finančnú pomoc. UNHCR odkáže tieto rodiny na UNICEF a IOM, ktoré vykonajú hodnotenia a na základe toho im poskytnú podporu.

Čo sa stane, keď sa prihlásim do UNHCR?

 • Na číslo poskytnuté UNHCR dostanete SMS s informáciami o tom, ako získate prístup k platbe.

Kedy budú uskutočnené platby?

 • Núdzové platby v hotovosti uskutoční UNHCR 15. júna, 15. júla a 15. augusta.

Aké ďalšie služby ponúka Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR?

 • Služba ochrany detí
 • Umiestnenie práce
 • UNHCR poskytuje iba registráciu pre núdzovú hotovostnú pomoc

Čo ak som zákonným opatrovníkom (so súdnymi dokumentmi) maloletého bez sprievodu?

 • Pokračujte v diskusii s MPSVR. MPSVR poskytuje opatrovníkom služby ochrany detí a finančnú podporu.
 • UNHCR neregistruje zákonných opatrovníkov maloletých bez sprievodu, keďže MPSVR týchto opatrovníkov podporuje.

Ak je člen rodiny zdravotne postihnutý, dostaneme ďalšiu finančnú pomoc?

 • UNICEF a IOM podporujú deti a dospelých so zdravotným postihnutím s dodatočnou podporou.
 • UNHCR bude zhromažďovať informácie o jednotlivcovi (vrátane preukazu zdravotného postihnutia z Ukrajiny) a bude ich zdieľať s UNICEF a IOM pre ich posúdenie a prípadnú podporu.

Čo si musím priniesť na zápis, aby som preukázal svoje slovenské číslo bankového účtu?

 • Číslo bankového účtu/IBAN je potrebné spolu so zmluvným papierom s bankou skontrolovať meno na účte.

Ako dostanem hotovosť od UNHCR?

 • UNHCR pošle SMS na telefónne číslo, ktoré ste uviedli, s informáciami o tom, ako si vyzdvihnúť platbu v hotovosti. Ak poskytnete slovenský bankový účet, pokúsime sa ho vložiť na váš bankový účet. Ak nemáte účet v slovenskom bankovom účte, bude existovať aj iný spôsob, ako získať hotovosť. Podrobnosti vám budú poskytnuté v SMS na mobil.
 • Prvá platba bude 15. júna.

Prišiel som na Slovensko pred mesiacom, ale požiadal som o dočasnú ochranu až dnes, dostanem hotovosť za posledný mesiac?

 • Nie. Hotovosť dostanete za čas od prihlásenia sa do UNHCR.

Ako dlho bude UNHCR/UNICEF poskytovať núdzovú hotovostnú pomoc?

 • UNHCR/UNICEF uskutoční 3 platby: 15. júna, 15. júla a 15. augusta, po ktorých budú všetci držitelia dočasného útočiska prevedení do vládneho systému kvôli budúcim platbám, ak budú na to oprávnení.

Ako môžem zabezpečiť, aby MPSVR prenieslo moje údaje a humanitárne agentúry ich spracovali a zabezpečili tým budúce platby?

 • UNHCR má dohodu o zdieľaní údajov s MPSVR o zdieľaní týchto údajov, aby sa zabezpečilo, že UNHCR/UNICEF bude môcť poskytnúť platbu za toto krátkodobé obdobie.

Ak som sa registroval na ÚPSVaR pred 1. májom 2022, mám ešte nejaké povinnosti?

 • Ak ste nenahlásili číslo slovenského mobilu a číslo IBAN účtu zriadeného na Slovensku treba urýchlene tieto údaje osobne doplniť na ÚPSVaR.

Kde nájdem viac informácií?

QR KÓD NA PRIHLÁSENIE ONLINE

zobraziť stránky

lokalita veľkokapacitného centra:

 • COMIN centrum
 • veľkokapacitné centrum
aktualizované: 31.05.2022

SÚVISIACE INŠTITÚCIE

Veľkokapacitné centrum

Akademická 4, Nitra


Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Podrobné informácie a formulár žiadosti:

Podmienky pre udelenie príspevkov a ich výška:


súvisiace dokumenty
na stiahnutie


zobraziť viac informácií

Nitrianska komunitná nadácia v spolupráci s Mestom Nitra vyhlásila verejnú zbierku na pomoc pre Ukrajincov, ktorí žijú v našom meste.

Váš dar pomôže rýchlo a cielene reagovať na potreby ľudí utekajúcich pred vojnou, ktorí sa rozhodnú ostať v našom meste.

O použití darovaných prostriedkov vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom Facebooku, web stránok www.nkn.sk, www.nitra.sk ako aj na stránkach www.ukrajina.comin.sk.

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk