skenfrdeuk

Stravovanie


Stravovanie detí Ukrajincov v materských/základných školách

Deti navštevujúce materskú alebo základnú školu majú obedy zadarmo, ak zástupca dieťaťa predloží škole nasledovné potvrdenia:

  • potvrdenie o dočasnom útočisku dieťaťa a/alebo potvrdenie o dočasnom útočisku rodiča
  • potvrdenie o tom, že dieťa je v hmotnej núdzi/čestné vyhlásenie
  • potvrdenie o tom, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem za predchádzajúci kalendárny mesiac je najviac vo výške životného minima
  • čestné vyhlásenie, že ide o dieťa bez nároku na daňový bonus

Dokumenty na stiahnutie

čestné vyhlásenie - daňové zvýhodnenie SK

čestné vyhlásenie - daňové zvýhodnenie UA

formulár na posúdenie príjmu SK

formulár na posúdenie príjmu UA

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

Cintorínska 5, 949 01 Nitra
(2. poschodie, v budove je výťah)

skenfrdeuk