skenfrdeuk
  • úvod
  • základné potreby
  • zamestnanie

Zamestnanie


Každý ODÍDENEC, (cudzinec, ktorému bolo poskytnuté dočasné útočisko a tolerovaný pobyt) sa môže na Slovensku legálne zamestnať bez pracovného povolenia. Zamestnaný môže byť formou pracovného pomeru – uzavretím pracovnej zmluvy, alebo na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti.

Odídenec, alebo jeho rodinný príslušník, ktorý z objektívnych dôvodov nemôže preukázať bezúhonnosť výpisom z Registra trestov z Ukrajiny, môže preukázať bezúhonnosť čestným vyhlásením, ktoré predloží zamestnávateľovi pred vznikom pracovného pomeru.

Pri pedagogických zamestnancoch je potrebné predložiť aj psychologického posudku o psychickej spôsobilosti, ktorý nemôže byť starší ako jeden rok.

Zdravotnícki pracovníci, ktorí získali vzdelanie mimo Európskej únie a majú uznaný len doklad o vzdelaní, no ešte neabsolvoval potrebné skúšky, a teda ešte u nás nemá uznanú odbornú kvalifikáciu, môže na Slovensku pomáhať pri starostlivosti o pacienta prostredníctvom dočasnej odbornej stáže vo všetkých zdravotníckych povolaniach v nemocniciach a v ambulanciách.

Zamestnávateľ, ktorý zamestná ODÍDENCA, má v zmysle zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti povinnosť do 7 pracovných dní poskytnúť údaje Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnému podľa miesta výkonu práce. Zamestnávateľ informuje Úrad práce prostredníctvom formulára INFORMAČNÁ KARTA, ku ktorej pripojí kópiu pracovnej zmluvy/dohody a kópiu dokladu o tolerovanom pobyte zamestnanca.

Aktuálne informácie pre zamestnávateľov o zamestnávaní občanov Ukrajiny/občanov iných štátov, ktorí majú udelené dočasné útočisko (tolerovaný pobyt) na Slovensku a tlačivo INFORMAČNEJ KARTY nájdete na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

https://www.upsvr.gov.sk/media/medialne-spravy/uzitocne-informacie-pre-obcanov-ukrajiny-korisna-informacia-dla-gromadan-ukraini.html?page_id=1159972

Kontaktné informácie UPSVAR Nitra:

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Nitre

Štefánikova trieda č. 88
949 01 Nitra
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel: 037/2440 317

lokalita Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra:

  • COMIN centrum

  • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

© Všetky práva vyhradené. COMIN.SK | DBART.SK

COMIN CENTRUM

dočasne umiestnené:
Štefánikova trieda 63, 949 01 Nitra
(priestory Centra voľného času DOMINO)

skenfrdeuk